Det här är
Fastighetsloggen.
Vår vision.
En sundare fastighetsbransch med ökad transparens och bättre insyn i fastigheten.
Hur kommer det sig att du vet mer om en 1996 Volvo V70 från dess Servicebok, än du vet om en 100 miljoner fastighet? Att tillgängliggöra, förvalta och framtidssäkra den information som finns tillgänglig underlättar för ägare, boende, förvaltare och leverantörer. Det är även en nödvändighet för att kunna äga och investera i fastigheter och samtidigt uppnå alla miljö och hållbarhetskrav.
På Fastighetsloggen vill vi göra det enkelt att göra rätt genom att förse en grundplåt till varje fastighet där du och dina kollegor, förvaltare och leverantörer kan skapa värde genom data och dokumentation och bidra till en den hållbarhet som krävs för att vi ska uppfylla Parisavtalet.
Teamet.
Stefan Hök
Product
Joris Čižikas
Software Engineer (CTO)
Malin Skölde
Operations
Jens Falkenå
Growth (VD)
Violeta Čižikienė
Software Engineer
Martin Tannerfors
Tech & Marketing
Redo för mer?Boka din demo idag